Tvätt av gravsten

Städkompaniet erbjuder miljövänlig tvättning av gravstenar. Vi använder enbart vatten och högtryckstvätt, kompletterat med manuell borstning av känsliga partier, t.ex. vid förgyllningar av graverade texter.

Om du går på en kyrkogård kan du ofta se att det växer alger, lav och mossa på gravstenar som inte rengjorts på lång tid – särskilt på gravstenar som vetter mot norr eller underskuggande träd. På gravar med gräs runt om tvättar vi så nära som möjligt. För att kunna göra rent överallt så gräver vi i vissa fall bort sand och flis närmast gravstenen och i förekommande fall även runt gravramen. 

Vi tar emot beställningar och utför tvätt av gravstenar hela året, men rekommenderar att undvika att tvätta gravstenarna under vinterhalvåret.

Kontakta oss!

gravsten11
gravsten22

Har du en fråga om tvätt av gravsten?