Städkompaniet Karlstad AB

Din helhetsleverantör inom service

Vi på Städkompaniet i Karlstad vill vara din helhetsleverantör inom service. Vi utgår från Karlstad och de flesta av våra kunder finns främst i Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Kil, Forshaga och Säffle, men vi täcker självklart upp resterande delar av Värmland, Dalsland och Örebro län.

Vi städar för att hålla rent omkring oss. God hygien är nödvändigt för att vi alla ska må bra och undvika t.ex. allergier och andra sjukdomar. Vårt mål är att vara er kompletta leverantör inom service även när det gäller tjänster som inte innefattar städning. Vi vill avlasta alla våra kunder från tidskrävande städning och vår förhoppning är att ni hittar en bra balans mellan arbete och fritid utan att behöva tänka på städningen.

När det gäller våra företagskunder är vi flexibla och anpassar vår lokalvård och fastighetsskötsel efter era behov. Förutom den löpande städningen kan vi fylla på sanitetsartiklar, vattna blommor, leverera fruktkorg, ombesörja tvätt av entrémattor och annat som önskas av våra kunder. 

om-oss.jpg
om-oss.jpg

Personal
På Städkompaniet är vi måna om vår personal, för vi vet att förutsättningarna för att vår personal ska utföra ett noggrant och effektivt arbete är att de känner sig uppskattade och omhändertagna.

Vi utför med jämna mellanrum arbetsplatsträffar där vi utbildar och bygger bra relationer i personalgruppen. Självklart är all vår personal försäkrade och försedda med ID06 – kort som de alltid bär synligt för sin egen och din trygghet.

Något som är väldigt viktigt för oss på Städkompaniet är en solid värdegrund och att alla ska känna sig respekterade oavsett om det är personal eller kunder. Vi vill att atmosfären runt omkring oss ska kännas lätt och därför har vi infört fem värdeord som speglar hur vi vill behandla kunder och personal.

Vi är kollektivavtalsanslutna till Fastighets Almega Serviceföretagen. 

Miljöarbete
När det kommer till miljö så använder vi oss av miljövänliga produkter. För att minimera bruket av kemikalier så använder vi i så hög grad det går torra städmetoder, så som microfiberdukar.

Vår miljöpolicy innebär att :

 • All vår verksamhet ska ske med beaktande av belastningen på miljön och hushållningen av energi och naturresurser.

Vår verksamhet ska bedrivas så att:

 • Miljöpåverkan minimeras och risken för miljöskador begränsas via förebyggande arbete.
 • Vi ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan i relation till vårt uppdrag.
 • Återanvändning eller återvinning ska alltid beaktas.
 • Vi ska kontinuerligt följa upp våra miljömål.
 • Likvärdiga miljökrav, som ställs på vår egen verksamhet, ska åsättas våra leverantörer samt entreprenörer.

Utvecklat miljömedvetande och en välutbildad personal är grunden för allt miljöarbete.

https://flyttcom/stadningikarlstad.

Våra värdeord
 • Respekt
 • Medkänsla
 • Punktlighet
 • Engagemang
 • Miljö

Har du en fråga?